Interdisciplinaire lessenserie medestudenten Master KE

De beeldende taal van theater en het theater in de beeldende kunst.

Vanuit persoonlijke fascinatie en passie voor  het theater en de performance worden de elementen hiervan belicht; Roosien brengt het Theater vanuit haar persoonlijke expertise en visie; Sarah licht vanuit haar Beeldende achtergrond haar visie op de Performance toe. De inleiding bestaat uit twee filmpjes; de groep wordt in tweeen gesplitst en Roosien en Sarah begeleiden ieder een voorstelling, met de opdracht aan de studenten:”Wat zie je; theater of een performance?” Beargumenteer dit en vertel over de performance/ theatervoorstelling in het filmpje aan een iemand naar keuze uit de groep, die de film niet heeft gezien.

Reacties van medestudenten bij het zien van het filmpje; er komt bij het bekijken een vraagstelling in de groep; wat is nu precies een performance en wat is dan een theatervoorstelling? “Er zit wel een verhaallijn in, er is niet helemaal duidelijk wat gespeeld en toevalligerwijs verband houdt met gebeurtenissen in de omgeving; een windmolenpark langs het kanaal. Waar is het publiek?” Er volgen argumenten ‘Verhaal  is duidelijk’: De jongen met schop wordt begraven, door de mensen die aan komen lopen in het filmpje. De jongen  zittende in het veld komt ook in beweging en trekt de jas aan van het slachtoffer en gaat weer terug op zijn plaats waar hij zat te mediteren?! er wordt een vrouw verkracht en wast haar kruis, een vrouw wordt doodgeslagen door de man met de schop en de man die mediteerde krijgt een liefdesaanzoek van een vrouw.’

De film die ik niet zag wordt door mijn medestudente verteld: “Man met masker komt aanlopen met konijn op zijn arm, doet een performance in etalage. Voice over vertelt dat hij dit vaker doet. Publiek voor etalage verdringt zich. De gedateerdheid heeft veel indruk gemaakt op Ellen gemaakt. Zij geeft de volgende betekenis aan de bedoeling van het stuk van Josef Beuys: De  nutteloosheid van het leven en respectloze omgang met dieren.”

Roosien en Sarah evalueren de filmpjes met de vraag: “Heeft iemand iets opvallends te melden?” Er volgen verschillende ervaringen. Bij theater is er een script aanwezig.

Bij  filmpje “Hoe men de kunst verklaart aan een dode haas.” vertelt Sarah over het overleven van, gevechtspiloot in 2e WO, Josef Beuys, die door nomadische tartaren is beplakt met vet en vilt en zo aan de dood ontsnapt is na een vliegtuigongeluk. Deze materialen zie je vaak terug in zijn beeldend werk. Hij heeft in deze performance een communicatieprobleem neergezet. (Ik heb het filmpje nog niet gezien en ga af op de verhalen van mijn medestudent en Sarah; als een blinde in het land van de beeldende kunst wordt mijn nieuwsgierigheid gewekt naar deze kunstenaar, waar ik heel veel werk van heb gezien in de jaren 80.)  Met een mengsel van goud en honing op zijn hoofd, mompelt B. drie uur lang tegen een dode haas. De haas is een symbool, welke hij veel gebruikt in zijn kunst. B. geeft aan dat hij het moeilijk vindt om met mensen te communiceren. Hij roept veel emotie op, machteloosheid is het concept, hij manipuleert ook het publiek met het schokkende effect. (Hij wil het bewustzijn prikkelen en nieuwe ervaringsmogelijkheden bieden, die buiten de traditionele grenzen van schoonheid liggen.)

Een vraag uit de groep nav het filmpje van Lotte vd Berg: “Doen de acteurs nu alsof?” Roosien vertelt over Lotte vd Berg en haar theater.  Er zit een verhaallijn in, gescheurde kleding is bewust gekozen. Het begrip tijd is aanwezig, het verhaal begint ergens en het eindigt. Verhaal met verschillende stadia; begin, plot en eind. Live;  publiek is van invloed op het theaterspel. Het verschil met vroeger theater, waarbij fel verlicht podium, donkere zaal, interactie met het publiek voor de acteur uitblijft. Theater van nu; reacties van publiek duidelijk geregiseerd. Roosien is gefascineerd door het spelen, idvv doen alsof, acteurs moeten heel goed spelen of niet.  Hierdoor wordt het theater echter!De Performance-artiest vergroot een item van zichzelf. Door de theaterartiest worden meer dingen gespeeld. Acteurs hebben ambachtelijke middelen. Beeldend kunstenaar heeft deze ambachtelijke middelen niet. Om het theaterwerk van Lotte vd Berg nog meer te verduidelijken, beluisteren we een radiofragment met Lotte vd Berg  op nps.nl— kunststof/archief/ Lotte vd Berg van Radio 1 mei 2007.

Acteur in box gaat naar buiten in het publiek, ze komen naar binnen om weer naar buiten te gaan en mogelijk iets te doen. De acteurs regiseren de manier waarop we kijken en het kijken van het publiek; vd Berg zoekt naar het echte in het theater. Mensen kijken ook naar het publiek op het plein. Lotte zou zeggen:’Kom hier publiek!’ Zij neemt attributen mee. Kunstenaar zit in performance en vd Berg doet niet mee, blijft regisseur. Haar vader is een poppenspeler “Hij komt eraan!”

Sarah vertelt over het ontstaan van de performance;  rond 1970 ontstaan, het publiek wordt deel van de zoektocht van kunst in de cultuur. Het is altijd Live: altijd op het moment in  Tijd; Brengt een beleving, een verrassing; Publiek komt in de kunstwereld. Illustreert dit met een ‘filmpje van ”Olivier de Sagazan” als frans performancemaker. S. maakte keramische beelden.  In filmpje maakt hij van zijn gezicht met klei en verf steeds een ander ‘masker en maakt hier animale geluiden bij. Zijn zicht wordt steeds beperkt en weer opengesteld, zijn mond weer open en dicht. Het beeld is een steeds veranderende transformatie van hemzelf, hij wordt zijn eigen beeld.

Roosien vertelt over de vader van Lotte vd Berg, die poppenspeler was en op zoek is naar het echte in het theater, wat haar ook aanspreekt. Als hij zijn laatste voorstelling besluit met de woorden:”Ik stap uit het vak en u kunt uw geld terug krijgen bij de kassa.” Mensen gaan niet weg en lachen in de voorstelling. “Dat u mij niet geloofd, betekent dat ik hier niet kan zeggen wat echt is, ik zit gevangen in de theaterleugens.” Lotte wil verder gaan met haar vader. Podium schept afstand, ook de mogelijkheid om iets te zeggen tegen het publiek.

Bespreking presentatie van Sarah en Roosien, 31 januari 2011-01-31

1.1 Wat was de doelstelling van de presentatie van de groep/ is dit behaald? Verschil van performance en theater te onderzoeken en aanzette voor discussie.

1. 2. didactische middelen;discussie, aanschouwen van filmmateriaal zette aan tot nadenken over de taal van performance en theater. Ppt presentatie. Vanuit eigen onderzoeksvraag publiek samen laten nadenken. Vertellen aan elkaar wat je gezien hebt. Resultaten vanuit groepen vergelijken, hier zouden zij meer mee kunnen doen. De opdrachten paralel laten lopen.

2. Twee disciplines behandeld in relatie tot het gemeenschappelijke onderwerp? Theater en  beeldend gelijke behandeling? Roosien vertelde veel over theater. Sarah over beeldend bij filmpje van beeldend kunstenaar die zichzelf verbeeld.

3. Bronmateriaal;  radio- en beeldmateriaal wordt goed gevonden.

4. Niveau en de inhoud; op het publiek afgestemd. Op masterniveau, omdat het een professioneel niveau verondersteld bij de docenten en ook bij de ll. leeractiviteit aan te boren. Het is ook actueel. Kwaliteit van de presentatie: Sarah; ppt theatrale accenten van beeldend in de performance, de haas als symbool en klei als medium in de performance. Roosien: ppt, zij duidt de bewust gekozen kapotte kleding als beeldend element in het theater. De Theatercodes van Wagner zouden ook aan bod gekomen zijn, maar het leerdoel is behaald.

Roosien en Sarah hebben als vraag aan medestudenten: “Hoe moet je met actieve werkvorm werken?” Suggestie is: ‘Op flap laten schrijven wat men geleerd heeft.’

Mijn vraag aan Sarah en Roosien: “Wat wilde je de mensen leren en hebben zij dit ook geleerd? Waar is de reflectie op je leerdoel van deze les?” Mijn nieuwsgierigheid is gewekt en de strekking van de les dat er raakvlakken zijn tussen de performance en het theater, maar ook duidelijke verschillen, zijn heel goed duidelijk gemaakt in jullie les. Zoals Beuys zou zeggen: “Ik wil het bewustzijn prikkelen en nieuwe ervaringsmogelijkheden bieden, die buiten de traditionele grenzen van schoonheid liggen.”

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s